งานวิศวกรรมระบบภายในอาคารนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญ และจำเป็นอย่างมากสำหรับงานก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน
เพราะหากจะเปรียบกันแล้ว ถ้างานก่อสร้างอาคาร คือ โครงสร้างของร่างกายในส่วนของงาน M&E ก็จะเปรียบเหมือนระบบอวัยวะภายในและเส้นเลือดต่างๆ
ซึ่งธุรกิจนี้มีผู้ให้บริการในตลาด ทั้งรายใหญ่รายเล็กและมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงไม่แพ้ธุรกิจอื่นๆ รวมมูลค่าตลาดแล้วมากกว่า 3 แสนล้านบาท
ปัจจุบัน QTC GROUP มีแผนในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ช่วงปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเปิดการค้าเสรีสู่ตลาด AEC

PROJECT REFERENCES

Showcase our amazing works

MEDIA

CONTACT US

Keep in touch