อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูว ศรีวิกรม์แคมปัส
อาคารสำนักงาน เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
อาคารยูเพลส (ยูนิลีเวอร์)
อาคารสำนักงาน จีแลนด์ ทาวเวอร์
อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย
อาคารสำนักงาน บริษัท พรีไซซ ซิสเท็มแอนด์โปรเจ็ค จำกัด (Leed Building)
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
กองบัญชาการกองทัพเรือ