ประวัติองค์กร

จากวิสัยทัศน์ในการดำเนินธุรกิจงานวิศวกรรมแบบครบวงจร ของ คุณอนันต์ ทองกูล ซึ่งได้พัฒนาและวางรากฐานให้บริษัท คิวทีซีกรุ๊ป จำกัด ก้าวไปเป็นองค์กรชั้นนำที่ได้รับความเชื่อมั่นในศักยภาพ ด้านวิศวกรรมงานระบบ ทำให้ได้รับความไว้วางใจ ให้ดำเนินโครงการขนาดใหญ่จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน

วันนี้ เราพร้อมก้าวต่อไปสานต่อความสำเร็จ จากรากฐานที่มั่นคง ด้วยความมุ่งมั่น โดยการนำของ คุณธิติวัฒน์ เงินนำโชคธนรัตน์ และทีมงานวิศวกรมากประสบการณ์ ในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นบริษัทชั้นนำด้านวิศวกรรมงานระบบ พร้อมก้าวขึ้นสู่การเป็น 1 ใน 10 ของบริษัทชั้นนำในภูมิภาคเอเซียอาคเนย์

ก้าวแรกของเราที่ก้าวต่อไป เราได้พัฒนา จากการเป็นองค์กรขนาดกลางอันดับ 1 ของประเทศ และเติบโต พร้อมมุ่งสู่ความเป็นองค์กรมหาชนอย่างเต็มภาคภูมิ

จากประสบการณ์ ความมุ่งมั่น และ รากฐานที่มั่นคง เราพร้อม ที่จะก้าวต่อไปอย่างแข็งแรง ในการเป็นผู้นำด้านวิศวกรรมงานระบบแห่ง ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์