โรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา
บริษัท มากอตโต จำกัด
แคนาดอล กรุ๊ป
บริษัท สยาม ยีเอส แบตเตอรี่ จำกัด
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด