คาวะ เฮ้าส์
ไนน์ตี้เอท ไวร์เลส
คุณ บาย ยู
โรงแรมคาเปล่า, กรุงเทพ
โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพมหานคร
คอนเวนชั่น ฮอลล์ เดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
ซี อาเซียน