รายละเอียดงาน

- สำรวจ วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

- สำรวจ วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน

- ตรวจประเมินการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน

- แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัย

- รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตราย ฯลฯ

- งานเอกสารๆตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ            

- เพศหญิงเท่านั้น อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ป.ตรี สาขา อาชีวอนามัย   หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ความปลอดภัยใน Site งานก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปี

- มีความขยันอดทนในหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- เดินทางไปปฏิบัติงานได้ทั้งใน กทม. และ ต่างจังหวัด (ไปปฎิบัติงานได้ทุกที่ตาม Site งานของบริษัทฯ )

- สามารถเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

***มีค่าเดินทางไปปฏิบัติงานพื้นที่ กรุงเทพฯ 2,000 บาท

***กรณีเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด มีค่าเบี้ยเลี้ยง 2,000 บาท และ ค่าที่พัก 2,000 บาท  

 

วัน-เวลาทำงาน

1.  สำนักงานใหญ่   : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์     เวลา 08.00-18.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

2.  ไซต์งาน             : ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์    เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อแผกบุคคล

โทรศัพท์               02-917-5888 ต่อ 53 หรือ 081-123-8765

E-mail                   hr@qtc.co.th  หรือ  hr.qtcgroup@gmail.com

รายละเอียดงาน

- เทียบราคาสินค้า / ติดต่อประสานงานภายใน และภายนอกองค์กร

- สั่งซื้อของในงาน ระบบไฟฟ้า และเครื่องกล เช่น หม้อแปลง เบรคเกอร์ สายไฟฟ้า แอร์ ฯลฯ

- จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน / แจ้งซ่อมอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ    

- งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ            

- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป  มีประสบการณ์ 1 ปี ขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรม หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง    

- มีความละเอียด รอบคอบ ซื่อสัตย์ ขยันอดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  

- มีประสบการณ์จัดซื้องานระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล แอร์ ประปา ดับเพลิง และงานอุปกรณ์ก่อสร้าง ฯลฯ

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้เป็นอย่างดี

- มีทักษะในการเจรจาต่อรองในการจัดซื้อ      

- หากใช้โปรแกรมพจมาน ในการเปิด PR จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถทนแรงกดดันได้ดี

- เริ่มงานได้เลย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วัน-เวลาทำงาน

1.  สำนักงานใหญ่   : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์     เวลา 08.00-18.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

2.  ไซต์งาน             : ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์    เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อแผกบุคคล

โทรศัพท์               02-917-5888 ต่อ 53 หรือ 081-123-8765

E-mail                   hr@qtc.co.th  หรือ  hr.qtcgroup@gmail.com

รายละเอียดงาน

- เขียนแบบงานระบบเครื่องกล สุขาภิบาล ประปา แอร์

- เขียนแบบงานไฟฟ้า อาคารสูง 

- เขียนแบบ Design/ เคลียร์แบบ / ทำ Shop / คอมบายงานได้ ฯลฯ  

- ใช้โปรแกรม Auto Cad  ได้เป็นอย่างดี  

** ค่าทำงานล่วงเวลา OT / มีค่าวิชาชีพ พนง.เขียนแบบ  2,000 บาท 

** ค่าเดินทางในเขตกรุงเทพฯ  2,000 บาท

 

คุณสมบัติ            

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 25 ปี ขึ้นไป  

- วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการเขียนแบบงานระบบ  งานไฟฟ้า สุขาภิบาล ประปา แอร์ ( M&E ) อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Auto Cad ได้เป็นอย่างดี  

- สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ  

- สามารถใช้โปรแกรม Revit ได้จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ

 

วัน-เวลาทำงาน

1.  สำนักงานใหญ่   : ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์     เวลา 08.00-18.00 น. (หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

2.  ไซต์งาน             : ทำงานวันจันทร์-วันเสาร์    เวลา 08.00-17.00 น. (หยุดวันอาทิตย์)

 

สนใจสมัครงาน ติดต่อแผกบุคคล

โทรศัพท์               02-917-5888 ต่อ 53 หรือ 081-123-8765

E-mail                   hr@qtc.co.th  หรือ  hr.qtcgroup@gmail.com